ACİZ NEDENİYLE İFLAS TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ACİZ NEDENİYLE İFLAS TALEBİ

 
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                               …/…/…

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

 
DAVALI                         :

 

 
KONU                             :Davacının aczi nedeni ile doğrudan iflasına karar verilmesi talebidir.

                 

 AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilimiz ekonomik kriz nedeni ile borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Uzun süreden beri ticaretle uğraşan ve bağlı olduğu meslek kuruluşlarının seçkin ve saygın üyelerinden biri olan müvekkilimiz, günün koşulları karşısında dayanamamış ve borçlarını ödeyemez hale gelmiştir.

2- En son müvekkilimiz aleyhine ………………. İcra Md.’nün ….…./…….. Esas numarası ile yapılan takipte müvekkilimizin haczi kabil malının olmadığı ve aciz içinde olduğu haciz zabıtları ve İcra Md. tarafından verilen Aciz Belgesi ile tespit edilmiştir.

 

3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrimenkul malları ile banka hesaplarını ve aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekteki liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borç ödeyecek durumu olmadığından iflasını talep etmek zarureti doğmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER :İİK.m.178 ve diğer ilgili mevzuat.
DELİLLER                   :Hesap Kayıtları, Bilanço, Mal Beyanı ve her türlü yasal delil.
TALEP SONUCU         :Açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle müvekkilin iflasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….
DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat